Izjava o odricanju od odgovornosti

Autorsko pravo
Pravna napomena

Kompanija Klosterfrau dozvoljava posjećivanje, spremanje i umnožavanje trenutnog sadržaja iz internetskog prisustva kompanije Klosterfrau.

1. Sadržaj se može koristiti samo za potrebe informiranja te se ne smiju koristiti za prodaju ili distribuciju u komercijalne i političke svrhe.

2. Sadržaj se ni u kojem smislu ne smije mijenjati.

3. Na svakoj kopiji ili dijelu naše početne stranice mora stajati navod autorskim pravima.

Zaštitni znak

Sva navedena prava o zaštitnom znaku su isključivo vlasništvo relevantnog nosioca prava.

Izjava o odricanju od odgovornosti na internetu i opis

Na ovim internetskim stranicama nalaze se informacije o kompanijama u okviru Klosterfrau grupe i njihovim preparatima. Ove informacije ne treba da vam daju medicinski ili neki drugi savjet ili uputstvo o spomenutim medicinskim preparatima. Ukoliko imate specifične upite o tim pedicinskim preparatima, direktno nas kontaktirajte ili se obratite ljekaru ili farmaceutu. Trudimo se da vam predstavimo detaljne i najnovije informacije. Međutim, ne garantujemo ni eksplicitno ni implicitno tačnost i potpunost informacija. Pored toga, ne preuzimamo odgovornost ni za kakvu štetu uzrokovanu upotrebom predstavljenih objavljenih informacija. Prije upotrebe naših preparata treba da pročitate priloženo uputstvo za upotrebu. Ove internetske stranice također uključuju informacije trećih strana i poveznicu na druge internetske stranice. Ukoliko je moguće, to se prikladno označava. Ne možemo preuzeti odgovornost za informacije trećih strana. Svi grafici i informacije sa ovih internetskih stranica su zaštićeni autorskim pravima ili drugim pravima industrijskog vlasništva. Zadržavamo pravo da promijenimo, dodamo ili izbrišemo sadržaj sa ovih internetskih stranica bez prethodnog obavještenja, ukoliko smatramo da je to prikladno. Iz ovoga ne proizilazi nikakva odgovornost.

Poveznice

Presudom od 12. maja 1998. godine, regionalni sud u Hamburgu (Njemačka) je odlučio da uz nuđenje poveznica slijedi određena odgovornost za sadržaj povezanih stranica. Prema regionalnom sudu, to se može spriječiti ograđivanjem od tog sadržaja. Na svojim stranicama smo kreirali poveznice za druge stranice na Internetu. Za sve poveznice vrijedi sljedeće: želimo jasno naglasiti činjenicu da nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj povezanih stranica. Stoga se eksplicito ograđujemo od svakog sadržaja svih povezanih stranica na našoj domeni te ne želimo ni na koji način usvojiti njihov sadržaj. Ova izjava vrijedi za sve poveznice koje nudimo na svojoj stranici te za svaki sadržaj na koje baneri upućuju.


© Copyright MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Köln